Integritetspolicy
Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Akonamatata webbplatser , medlemskap i vår kundklubb och samtal till kundservice. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Personuppgiftsansvarig är Akonamatata, organisationsnummer 559153-9472. Samtliga bolag inom Akonamatata-koncernen inom EU/EES kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter.
Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

De här uppgifterna samlar vi in

Allmänt
Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (till exempel postnummer), favoritprodukter, hobbyer och fritidsintressen samt hushålls- och livsstilsinformation.
Akonamatata behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet, skicka digitala kvitton, verifiera ditt BankID och uppdatera din postadress.

Tekniska uppgifter
Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplats, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till en Akonamatata-webbplats med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID,, geografisk plats och liknande data.

Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, inklusive vår chattfunktion, shoppa live eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer under Anpassa dina personuppgifter och Cookies/liknande teknologier.

Konsumentfeedback
Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.

Information i sociala nätverk
Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Akonamatata-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Akonamatata-webbplats (som Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av Akonamatata, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Här gäller all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar.

Loggfiler
Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna. För det fall du är medlem i Akonamatata används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Kundservice
När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information (som orderstatus, tekniska problem, frågor eller klagomål om produkter, allmänna frågor) som vi behöver för att lösa frågan.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt)

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer
Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. Denna användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk. För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas varje tävling/kampanj.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) samt fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Medlem hos Akonamatata
Om du är medlem hos Akonamatata använder vi dina personuppgifter för att skapa och hantera medlemskonton, t.ex. för att ge behörighet att logga in, säkerställa medlemmens identitet, ge möjlighet att följa orderhistorik och erhålla digitala kvitton, spara inställningar, registrera, administrera, analysera ditt beteende för att använda som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering, samt ge medlemmen ett personligt anpassat innehåll.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, bolag inom Akonamatata-koncernen inom EU/EES, och med utvalda tredje parter enligt följande.

Undrar du över något? Kontakta oss på:

E-post: info@akonamatata.se
Telefon: 010-333 35 70